Zrównoważone rolnictwo ASAP!

Nasza planeta nie poczeka już dłużej – trzeba działać ASAP! Zrównoważone rolnictwo i płody rolne powstające z poszanowaniem zasobów naturalnych to przyszłość! Aktywnie działamy, by promować ten model wśród współpracujących z nami rolników i dostawców.

Kilka firm z różnych dziedzin gospodarki powiązanej z rolnictwem, uznało że idea zrównoważonej produkcji jest godna uwagi i że powinna być wprowadzana wśród rolników w Polsce. Już w 2014 roku razem z Farm Frites Poland S. A., Bayer Polska Sp. z o.o. oraz Procam Polska Sp. z o.o. połączyliśmy siły, by zmieniać na lepsze polskie rolnictwo, edukować właścicieli gospodarstw i propagować idee zrównoważonego rolnictwa. W ten sposób powstało Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

Cel stowarzyszenia to promocja filozofii zrównoważonej produkcji rolnej wśród polskich rolników. Zebranie ich pod swój parasol, stworzenie źródła wiedzy na temat zrównoważenia oraz umożliwienie podnoszenia kwalifikacji przez rolników w tym zakresie poprzez szkolenia i działalność edukacyjną.

– mówi Leszek Małek, Kierownik ds. Zakupów Surowców w Grupie Żywiec.

Stowarzyszenie ASAP jest inicjatorem działań, które będą powodować, że zrównoważenie będzie lepiej rozumiane, bardziej popularne i atrakcyjne dla rolników.

– dodaje.

W zrównoważonej gospodarce wszystko zaczyna się od produkcji rolnej, więc głównym beneficjentem działań Stowarzyszenia ASAP są rolnicy, ale w jego ramach mogą pracować firmy z całego łańcucha dostaw – od pola do klienta finalnego, poprzez firmy transportowe, przetwórstwo rolno-spożywcze, dystrybutorów wyposażenia dla rolników, aż po producentów, których oferta oparta jest na surowcach rolnych, jak ma to miejsce w browarach.

Każdy z członków Stowarzyszenia ma ważną rolę do spełnienia w rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Reprezentujemy różne branże, ale łączy nas wspólny cel, którym jest pomoc polskim rolnikom w rozwijaniu zrównoważonych praktyk i wspieranie takiego modelu rolnictwa w naszym kraju. Cieszę się, że mogę reprezentować Grupę Żywiec w Zarządzie „ASAP”, którego misja jest bardzo bliska misji naszej firmy. Wspólnie działania to realna pomoc dla agrobiznesu, społeczeństwa i środowiska.

– mówi Karolina Tarnawska, dyrektor ds. zakupów w Grupie Żywiec oraz Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia „ASAP”

Zrównoważone rolnictwo i gospodarka to przyszłość, bo w czasie gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej musimy szczególnie chronić cenne zasoby przyrodnicze takie jak woda, gleba, powietrze i bioróżnorodność, tak by dostęp do nich miały także kolejne pokolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Druga strona Ż
czyli na zapleczu Grupy Żywiec

Strona zawiera materiały


przeznaczone dla osób pełnoletnich.

przeznaczone dla osób

pełnoletnich.

Podaj swoją datę urodzenia:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu zbierania informacji, które pomagają nam usprawnić obsługę witryny, dostosować nasze reklamy do twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi. Zgadzając się, akceptujesz zasady dot. prywatności i plików cookies obowiązujące w niniejszej witrynie internetowej. Wstawienia cookies (w tym ich blokadę) możesz zmieniać w ustawieniach twojej przeglądarki w każdej chwili. Tu znajdziesz szczegółowe informacje o polityce plików cookies.