Nowe wyzwania, fascynujący biznes

Wraz z podsumowaniem naszych wyników za 2021 rok zapytaliśmy Simona Amora, Prezesa zarządu Grupy Żywiec, o jego ocenę mijających 12 miesięcy. Simon opowiada o rynku piwa i naszej strategii, ale też o osobistych odczuciach pracy w Polsce oraz o tym, czego sam uczy się pracując na rynku stawiającym tak duże wyzwania.

Jakie trendy dominowały na rynku w drugim roku trwania pandemii?
W 2021 roku nadal bardzo odczuwaliśmy konsekwencje zachowania dystansu społecznego, niezbędnego w walce z pandemią. Ludzie mieli znacznie mniej okazji do spotkań przy piwie niż w 2019 roku. HoReCa była zamknięta przez prawie pół roku, imprezy masowe były odwoływane lub ograniczane, a handel dotknęły obostrzenia. Wszystko to miało wpływ na poziom optymizmu, nawyki zakupowe i konsumpcyjne.

Jednym z najbardziej widocznych trendów jest wzrost popularności piw premium, powodowany poszukiwaniem przez konsumentów nowych smaków i marek, które oferują bardziej aspiracyjne doświadczenia i wartości. Dlatego naszą strategią jest być nieustannie numerem 1 w segmencie piw premium.

Rozwój tego segmentu ma kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości, ponieważ wiemy, że ludzie piją mniej piwa. Jest to szczególnie widoczne w segmencie lagerów masowych i ekonomicznych, które stanowią prawie 80% rynku. W sumie rynek piwa spadł w 2021 roku o 4% (według danych Nielsena), a jeśli dodamy do tego również kanał Gastronomii, ten spadek był jeszcze większy.

W 2021 roku nastąpiły również dynamiczne zmiany w strukturze kanałów sprzedaży w Polsce. Dyskonty nadal zwiększały liczbę sklepów i sprzedaż like-for-like (porównanie tych samych placówek dzisiaj i przed rokiem), podobnie jak sieci convenience. Wzrost ten nastąpił kosztem tradycyjnego handlu i wiemy, że znaczna liczba sklepów w detalu tradycyjnym została definitywnie zamknięta w 2021 roku.

Jaki był rok 2021 dla Grupy Żywiec?
Myślę, że pierwszą i najważniejszą kwestią, którą należy podkreślić, jest to, że 2021 był kolejnym wymagającym rokiem dla naszego zespołu. Ludzie po raz kolejny musieli poradzić sobie z niepewnością spowodowaną pandemią oraz związanymi z nią ograniczeniami funkcjonowania szkół i miejsc pracy. Wiemy również, że coraz trudniej jest nam znaleźć właściwą równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym. Chciałbym abyśmy mogli każdemu pracownikowi zapewnić odpowiedni work life-balance.

Z biznesowego punktu widzenia powiedziałbym, że biorąc pod uwagę bardzo niestabilne środowisko, osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe. Chociaż na nasze całkowite przychody wpłynęła mniejsza sprzedaż w segmencie lagerów mainstream i economy to kontynuowaliśmy dynamiczny wzrost naszego segmentu premium z Heinekenem i Desperadosem oraz zwiększyliśmy przychody z każdego hektolitra sprzedawanego piwa.

Dalej wzmacnialiśmy nasze marki, co widać w wynikach analiz siły marek, w przypadku Desperadosa, Żywca, Heinekena, Warki i Namysłowa. Jest to możliwe dzięki ciągłym inwestycjom reklamowym, kreatywnym kampaniom, przygotowywanym przez nasze zespoły oraz trafionym innowacjom, które wprowadziliśmy na rynek. Nasze portfolio ma silniejszą pozycję niż w 2020 r., co daje mi dużą pewność co do naszej zdolności wzrostu w 2022 r.

W ubiegłym roku wzmocniliśmy także inne obszary firmy. Nasz łańcuch dostaw jest doskonałym przykładem tego jak nasze browary nie tylko nadal poprawiają poziom bezpieczeństwa, ale także zwiększają wydajność produkcji, pomimo niższych wolumenów. To tylko jeden z przykładów, ale w całej firmie jest ich o wiele więcej.

Wierzę również, że jako firma zadbaliśmy o naszych pracowników w tej przedłużającej się trudnej sytuacji. Kontynuowaliśmy Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni uzyskać profesjonalne porady i wsparcie od ekspertów finansowych, prawnych i psychologów. Tylko w ubiegłym roku z tego wsparcia skorzystało ponad 460 pracowników.

Jestem dumny z zespołu Grupy Żywiec, zarówno z tego, co osiągnęliśmy, ale także „jak” to osiągnęliśmy. Ludzie ciężko pracowali, wspierali się nawzajem, działali odpowiedzialnie i byli zawsze gotowi dostosować się do zmieniających się realiów. Dziękuję całemu zespołowi.

Jakie produkty GŻ cieszyły się największą popularnością w 2021 roku?
Wyraźnie widzimy zmianę preferencji młodszych konsumentów, którzy poszukują lżejszych, bardziej pijalnych i orzeźwiających piw. Nadal obserwujemy rosnące zainteresowanie piwami smakowymi, zarówno z alkoholem, jak i bez. Z dumą mogę powiedzieć, że 3 z 5 najlepszych innowacji na rynku piwa w 2021 roku to produkty Grupy Żywiec: Żywiec Jasne Lekkie, Desperados Strawberry Margarita i Desperados Virgin. Inne nasze produkty 0,0% również zostały bardzo pozytywnie przyjęte. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dynamicznego rozwoju marki Heineken oraz dalszego rozwoju marki Namysłów, jako kluczowej w segmencie zielonych butelek.

Co było największym wyzwaniem w prowadzeniu biznesu w ubiegłym roku?
Myślę, że największym wyzwaniem była gotowość do ciągłego dostosowywania naszych planów, a także utrzymanie koncentracji i motywacji ludzi po prawie dwóch latach życia w pandemii, która dotknęła nas wszystkich w pracy i w domu. Jednocześnie, radząc sobie z kryzysem Covid-19, musieliśmy dbać o to, aby podejmować właściwe kroki w celu budowania silniejszej przyszłości Grupy Żywiec. Znalezienie równowagi między tymi dwiema rzeczami nie zawsze było łatwe!

Jak Grupa Żywiec poradziła sobie ze wzrostem akcyzy i rosnącą inflacją?
Akcyza wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku lat (o 10% w 2020 r. i ponownie o 10% w 2022 r.) – warto to podkreślić. Jest to bardzo duże obciążenie podatkowe dla branży, która jeszcze nie podniosła się po lockdownie. Trzeci rok z rzędu rynek notuje spadki, co jest prawdopodobnie konsekwencją zarówno podwyżki akcyzy, jak i inflacji.

W Grupie Żywiec wdrożyliśmy bardzo zdyscyplinowane podejście do zarządzania kosztami oraz wprowadziliśmy liczne działania, które pozwoliły nam na oszczędności i uproszczenia. W połączeniu ze wzrostem cen pozwoliło nam to częściowo złagodzić presję inflacyjną. Jednak długoterminowa spirala inflacyjna, w którą wchodzi gospodarka, stwarza wysokie ryzyko. Nie tylko ze względu na rosnące koszty prowadzenia działalności, ale także ze względu na mniejszą siłę nabywczą konsumentów, która może wpływać na popyt. Mimo to mamy bardzo zrównoważone portfolio, z markami we wszystkich przedziałach cenowych i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to wyzwanie.

Obok pandemii, kolejnym dużym wyzwaniem są zmiany klimatyczne. Jak Grupa Żywiec radziła sobie z tym w 2021 roku?
Piwo jest produktem naturalnym. Widzimy wpływ zmian klimatycznych każdego roku wraz ze zmieniającą się dostępnością wysokiej jakości jęczmienia i chmielu. Rosnące ceny energii są również bardzo widocznym znakiem tego, jak ważne jest przyspieszenie przejścia na energię odnawialną i niskoemisyjną.

W Grupie Żywiec, a także w Grupie Heineken, od ponad 10 lat przekształcamy nasz biznes w kierunku zrównoważenia w ramach strategii Warzymy Lepszy Świat. W wymiarze środowiskowym koncentrujemy się na ograniczaniu emisji CO2, rozszerzaniu zakresu obiegu zamkniętego, recyklingu naszych opakowań, efektywności wykorzystania wody i ochronie jej źródeł oraz na zwiększaniu wykorzystania zrównoważonych surowców. Jestem dumny z tego, co udało nam się osiągnąć do tej pory, ale mam także świadomość, jak wiele trzeba zrobić w najbliższej przyszłości, aby spełnić ambicję utrzymania wzrostu temperatury na świecie poniżej 1,5 stopnia Celsjusza do 2040 roku.

Robimy znaczące kroki w tym kierunku. W 2021 roku zmniejszyliśmy emisję CO2 o 30%. Zwiększyliśmy również o 53% ilość zrównoważonych surowców w naszych produktach. Utrzymaliśmy wysoką efektywność wykorzystania wody, z wyjątkiem Browaru Namysłów, który jest najnowszym członkiem naszej rodziny, a ze względu na tradycyjny proces warzenia z otwartymi kadziami, musi sprostać większym wyzwaniom w tym obszarze. Zawarliśmy także koalicję z naszym sąsiadem firmą Żywiec Zdrój, aby połączyć siły na rzecz retencji wody w Żywcu. W 2021 roku kontynuowaliśmy promocję butelek zwrotnych, ponieważ są one obok kegów najbardziej ekologicznym rodzajem opakowania piwa. Zeszłoroczna Świąteczna Zwrotka Ż odbyła się w 6 miastach, współpracowaliśmy też z Fundacją Recal w ramach inicjatywy Każda Puszka Cenna podczas finałowego koncertu Męskiego Grania w Żywcu.

Środowiskowy aspekt zrównoważonego rozwoju jest kluczowy, ale nie jedyny. W naszej strategii Warzymy Lepszy Świat mocno angażujemy się również w odpowiedzialną konsumpcję i zrównoważony rozwój społeczny. Jako pionier rozwoju kategorii 0,0% w Polsce mamy ambicję oferować konsumentom szeroki wybór produktów bezalkoholowych. Już teraz wszystkie nasze kluczowe marki mają wariant 0,0.%. Kontynuujemy nasze inwestycje w kampanie odpowiedzialnej konsumpcji, przeznaczając na to 10% budżetu reklamowego Heinekena.

W obszarze społecznym koncentrujemy się na tworzeniu sprawiedliwego i równego miejsca pracy, w którym wszyscy czują się włączeni i docenieni. Jestem dumny, że wśród spółek notowanych na GPW mamy najbardziej zróżnicowane kierownictwo wyższego szczebla z ponad 30% kobiet w zespole zarządzającym. Jesteśmy również bliscy pełnego zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Wszyscy nasi liderzy przechodzą szkolenia w zakresie różnorodności i integracji, aby zbudować tę kluczową wartość w całej naszej firmie.

Mamy nowe, jeszcze odważniejsze ambicje na najbliższe 10 lat. Chcemy być neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla w produkcji do 2030 r., a w łańcuchu wartości do 2040 r. Będzie to wymagało przyspieszonej transformacji naszej energetyki i zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych. Podczas gdy energia elektryczna jest już zielona, energia cieplna, która jest podstawą w procesie warzenia piwa, pozostaje kluczowym wyzwaniem. Cieszę się, że mamy tutaj jasny plan działania i wkrótce będziemy komunikować więcej.

Jakie będą nadchodzące lata dla Grupy Żywiec?
Jestem bardzo optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o rozwój naszego biznesu. Z pewnością nadal będziemy stawiać czoła szeregowi wyzwań, takim jak inflacja, wzrost kosztów surowców itp. Wiem jednak, że podstawy naszego biznesu są solidne, mamy silne marki, utalentowany zespół pracowników i jasny plan, który pomoże nam skupić się na tym, co najważniejsze, czyli strategię Evergreen. To daje mi ogromną energię, bo naprawdę wierzę, że wszyscy w Grupie Żywiec na to zasługują!

A jak wpłynął na Ciebie rok 2021?
Muszę powiedzieć, że miniony rok był dla mnie czasem bardzo szybkiej nauki. W Grupie Żywiec rozpocząłem pracę w marcu, w środku pandemii, i musiałem zaznajomić się z nowym krajem, nowym biznesem i wszystkim, co się z tym wiąże. Naprawdę cieszę się z tego wyzwania, ale każdego dnia zdaję sobie sprawę, jak wiele muszę się jeszcze dowiedzieć o prowadzeniu tej wspaniałej firmy.  Nauczyłem się, że czasami muszę lepiej słuchać, a także jaśniej mówić o tym, czego oczekuję, aby ludzie wiedzieli, jakie działania podjąć.

Nauczyłem się również, że zawsze trzeba zachować spokój i pragmatyzm w obliczu ciągle zmieniającej się rzeczywistości. W przeszłości mogliśmy uzgodnić plan, a następnie spędzić 12 miesięcy na jego wdrażaniu – teraz zdaję sobie sprawę, że muszę być znacznie bardziej elastyczny, aby szybciej dostosować się i zmieniać to, co robimy, żeby osiągnąć sukces.

Staram się też uczyć polskiego, ale będę szczery, moje postępy są dość skromne. Jestem jednak zdeterminowany i nie zamierzam odpuszczać!

Dziękujemy za rozmowę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Druga strona Ż
czyli na zapleczu Grupy Żywiec

Strona zawiera materiały


przeznaczone dla osób pełnoletnich.

przeznaczone dla osób

pełnoletnich.

Podaj swoją datę urodzenia:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu zbierania informacji, które pomagają nam usprawnić obsługę witryny, dostosować nasze reklamy do twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi. Zgadzając się, akceptujesz zasady dot. prywatności i plików cookies obowiązujące w niniejszej witrynie internetowej. Wstawienia cookies (w tym ich blokadę) możesz zmieniać w ustawieniach twojej przeglądarki w każdej chwili. Tu znajdziesz szczegółowe informacje o polityce plików cookies.