Bez wody nie ma życia… i piwa

Z okazji Światowego Dnia Wody opublikowaliśmy wyniki badania przeprowadzonego wśród mieszkańców Żywiecczyzny przez Koalicję Dbamy o wodę. Aż 92% respondentów odczuwa wpływ zmian klimatu na swoje życie!

Wiele gałęzi przemysłu zależy od zasobów wody, a stwierdzenie to jest prawdziwe szczególnie w odniesieniu do branży rolno-spożywczej. Niestety zmiany klimatu, gwałtowne zjawiska powodowe i górzyste ukształtowanie terenu na Żywiecczyźnie powodują, że jej mieszkańcy są szczególnie narażeni na negatywne skutki powodzi i suszy. Aż 3/4 respondentów spotkała się ze wszystkimi przejawami zmian klimatu związanymi z dostępnością zasobów wodnych takimi jak: susza zimowa i susza letnia, brak pokrywy śnieżnej, deszcze nawalne i powodzie błyskawiczne, czy niski stan wody w rzece.

Odpowiedzią na te problemy jest retencja wody, która pozwala zatrzymać i przechować wodę opadową zapobiegając jej odpływowi do niżej położonych regionów. Na Żywiecczyźnie aż 67% osób spotkało się z tym określeniem. Na szczęście świadomość społeczna dotycząca rozwiązań pomagających zatrzymywać wodę i zwiększać jej dostępność w regionie jest dość wysoka. Mieszkańcy wiedzą o licznych możliwościach w tym zakresie takich jak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej w gospodarstwach, budowa oczek wodnych i stawów, sadzenie drzew, wysiewanie łąk kwietnych oraz zakładanie ogrodów deszczowych, a także unikanie betonowania powierzchni działek, by woda mogła swobodnie wsiąkać w podłoże. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej – o tej opcji słyszało 90% badanych, a 31% wprowadziło tę wiedzę w czyn wykorzystując deszczówkę przede wszystkim do podlewania roślin w ogrodzie, a także do prac porządkowych, mycia samochodów oraz domowych pupili.

Wpływ zmian klimatycznych na zasoby wodne dostrzega 71% badanych, a jednocześnie 84% respondentów uważa, że zasoby wodne będą mieć wpływ na przyszłość regionu. Ich zdaniem główna odpowiedzialność za ten obszar spoczywa na sektorze publicznym, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym – po 65% odpowiedzi, a w dalszej kolejności na stowarzyszeniach i fundacjach ekologicznych – 52%, przedsiębiorstwach prywatnych – 48% oraz osobach indywidualnych – 43%.

Koalicja Dbamy o wodę to inicjatywa łącząca podmioty publiczne, prywatne oraz organizacje pozarządowe, której celem jest ochrona wyjątkowych zasobów wodnych Żywiecczyzny poprzez działalność nadawczą oraz edukacyjną związaną z hydrologią i klimatem, prezentację dobrych praktyk, wsparcie małej retencji oraz budowa szerokiego porozumienia w tym zakresie. W ramach Koalicji działają członkowie założyciele Grupa Żywiec oraz Żywiec Zdrój, a także partnerzy: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też
Druga strona Ż
czyli na zapleczu Grupy Żywiec

Strona zawiera materiały


przeznaczone dla osób pełnoletnich.

przeznaczone dla osób

pełnoletnich.

Podaj swoją datę urodzenia:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu zbierania informacji, które pomagają nam usprawnić obsługę witryny, dostosować nasze reklamy do twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi. Zgadzając się, akceptujesz zasady dot. prywatności i plików cookies obowiązujące w niniejszej witrynie internetowej. Wstawienia cookies (w tym ich blokadę) możesz zmieniać w ustawieniach twojej przeglądarki w każdej chwili. Tu znajdziesz szczegółowe informacje o polityce plików cookies.